Oferta ubezpieczeń

Pakiet ubezpieczeń OC lekarzy oraz OC działalności gospodarczej (posiadanie gabinetu). Dal pełnej ochrony uzupełniony ubezpieczeniem Ochrony Prawnej

 1. OC obowiązkowe

  Ubezpieczenie obowiązkowe OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

  Pakiet zawiera:

  • OC obowiązkowe 350.000 EUR
  • OC nadwyżkowe 100.000 PLN

  Warunki ubezpieczenia – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującegodziałalność leczniczą z dnia 22 grudnia 2011.

  więcej
 2. OC dobrowolne

  Dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

  Pakiet zawiera:

  • Wariant 1 - 50.000 EUR
  • Wariant 2 - 75.000 EUR

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ergo Hestia wraz ze szczególnymi postanowieniami i rozszerzeniami.

  więcej
 3. OC działalności

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej gabinetu i posiadanego mienia.

  Pakiet zawiera:

  • Wariant 1 - 100.000 PLN
  • Wariant 2 - 200.000 PLN

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gabinetu lekarskiego.
  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia.

  więcej
 4. Ochrona prawna

  Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej lekarza w celu obrony swoich praw.

  Pakiet zawiera:

  • Wariant 1 - 50.000 PLN
  • Wariant 2 - 100.000 PLN

  Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej. Koszty ochrony prawnej poniesione przez Ubezpieczonego w celu obrony swoich praw w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

  więcej